Undersökning i Falso colore-teknik

Bildanalys: Infraröd, röntgen, ultraviolett.

Ateljé Catellani AB har äldre måleri på duk och pannå som inriktningsområde och är specialiserad på analys, konservering och restaurering av europeiskt måleri från 1400- till 1900-talet. Särskild expertkompetens finns inom italiensk renässansmåleri.

Genom flerårigt arbete på Moderna Museet har företagets chefskonservator Anna Bronzoni Catellani även fått mycket stor erfarenhet av arbete med modern konst. Ateljé Catellani AB kan därmed åta sig uppdrag inom de flesta tidsepoker inom konsten.

Konservatorer har en nyckelroll när det gäller att bevara det kulturella arvet inför framtida generationer. Varje målning är unik i sin sammansättning, vilket kan jämföras med en ”människas DNA”. Stilar inom konsten har förändrats från epok till epok och parallellt med detta också val av uttryck, visuell språk, material och teknik. Inom konservatorsyrket är det därför viktigt att vara förkovrad och erfaren inom de begränsade perioder som varje uppdragsgivares konstverk härrör från.

Av samma anledning är det viktigt för en konservator att kunna identifiera konstverkets art, karaktär och därefter välja rätt analys och arbetsmetodik.

För att bättre undersöka ett objekt, dess tillstånd och identitet så använder sig Ateljé Catellani AB av både okulära och kemiska analyser i samarbete med internationell expertis – vid behov också röntgen, stratigrafi, mikroskopi och ultraviolett undersökning.

Identifiering handlar även om att fastställa vem som är upphovsman till ett visst konstverk. Ateljé Catellan AB har genom åren hjälpt många uppdragsgivare att få reda på konstnärer bakom okända verk, och på så sätt tillfört både ett kulturellt och ekonomiskt värde till målningarna.

Konst analys/ Diagnostik

    • Åldersdatering
    • Undersökning med ultraviolett belysning
    • Undersökning med hjälp av röntgen och XRF
    • Stratigrafi undersökning
    • Expertutlåtande kring äkthet och ekonomiskt värde