Moderna Museet


Moderna Museet

Foto: Ateljé Catellani

Moderna Museet har en av Europas främsta samlingar inom 1900-tals konst. Museet har cirka 130 000 konstobjekt av varierad karaktär målningar, akvareller, fotografier m.m.

Anna Catellani arbetade under cirka tre år, mellan 1986 – 1989, med att restaurera och konservera verk ur museets samling. Bland de verk hon har arbetat med på Moderna Museet återfinns moderna mästare som Matisse, Magritte, Picasso m fl.

Klicka för bildspel >>

Tillbaka till listan med Institutioner >>