Medicinhistoriska Museet


Medicinhistoriska Museet

Foto: Ateljé Catellani

Medicinhistoriska museet har sedan tidigt 1900-tal samlat på sig föremål inom medicinhistorien med syftet att kunna bevara och tillgängliggöra dessa för eftervärlden.

Ateljé Catellani har arbetat med en del av museets äldre måleri på duk och pannå. En av många intressanta målningar som restaurerats är en olja på duk, signerad David Téniers d. ä., utförd under tidigt 1600-tal. En detalj av målningen visas till vänster.

Klicka för bildspel >>

Tillbaka till listan med Institutioner >>