Restaurering av skador

Konservering & Restaurering

Varför skall en målning genomgå konservering & restaureringsåtgärder?

En målning består av olika material som med tid bryts ned. Arbetsmomentet konservering fokuserar på bevarandet av konstverkets struktur. Restaureringens syfte är att ett konstverk skall i största möjliga mån återfå sitt ursprungliga utseende.

Plötsliga händelser kan orsaka mekaniska skador som hål och revor, vilka skall åtgärdas på sak kunnigt sätt. Undersökningen av ett konstföremål är ett grundläggande moment för att avgöra objektets beskaffenhet och dess tillstånd. Val av metodik och dess tillämpning är av yttersta betydelse för slutresultatet. Genom en noggrann undersökning besvaras viktiga frågor vid identifikationen av en tavla. Resultatet av undersökningen kan påverka objektets konstnärliga såväl som ekonomiska värde. 

En väl genomförd konservering och restaurering värnar om att ett konstverk bibehåller sitt ekonomiska värde. 

Läs mer här

 

Konservering av konst 

Konservator är ett brett begrepp och kan omfatta en mängd olika material. Man brukar säga att en konservator arbetar förebyggande eller praktiskt med att vårda och bevara olika kulturarv. Detta kan handla om historiska material, arkeologiska material så väl som moderna material. En konservator kan därmed jobba med allt från stora hus till mindre föremål som tavlor och även djur. En konservator brukar inrikta sig på ett specialområde och därmed ha kunskaper om särskilda typer av material. Som konservator kan man arbeta på ett museum eller andra offentliga institutioner men även ha ett eget företag där man erbjuder sina tjänster.

 

Restaurering och konservering av konst

Alla typer av konstobjekt är gjorda i material som på ett eller annat sätt kontinuerligt bryts ner. Om man inte ser till att ta hand om dem så kommer de med tiden att brytas ner helt och förfaras. En konservator inom konst kan hjälpa till med allt från enklare åtgärder till att göra omfattande konserverings- och restaureringsarbeten av skadade målningar. En konservator kan även hjälpa till med så kallad förebyggande konservering. Ofta delar man upp arbetet mellan konservering och restaurering men i många fall kan ett konstverk kräva båda.

 

Konservering

Konservering betyder att man stabiliserar grundstrukturen samt att man ser till att sakta ner åldrandet eller nedbrytningen av konstverket. Att göra en konservering är ofta nödvändigt för att en tavla ska hålla längre. Man kan bland annat impregnera instabila färgskikt, förstärka svaga dukar, spänna om dukar, plana ut ojämna dukar och laga hål och revor.

 

Restaurering

När man talar om att restaurera ett konstverk eller en tavla så handlar det främst om kosmetiska åtgärder. Det ger inga effekter som påverkar tavlans fortsatta liv. För det krävs att man även gör en konservering. Att restaurera en tavla handlar ofta om att återföra målningen till ursprungligt skick eller åtminstone till ett skick som gör att man kan se de konstnärliga kvaliteterna och att bilden blir mer harmonisk. Bland annat kan man rengöra tavlan från smuts på ytan, avlägsna vanprydande kittningar eller inkorrekta retuscher. Man kan även göra en avlösning av missfärgad fernissa, lägga på ny fernissa och så vidare.

 

Att bevara konstverk

Både när det handlar om konservering och restaurering så används material som är reversibla. Det innebär att man alltså kan ta bort dem igen utan att skada målningen. När man arbetar med detta så bör hänsyn tas till konstverkets värde och även det konsthistoriska intresset. Alla målningar som konserveras eller behandlas får även en så kallad konserveringsrapport. I denna beskrivs alla åtgärder som gjorts.

 

Anlita en konservator

Om du har ett konstverk eller en tavla du behöver få åtgärdad så är det bästa alternativet att anlita en konservator. Detta kan göras av både privatpersoner och företag så väl som offentliga inrättningar. Dock brukar museer och andra institut ha sina egna konservatorer.