Konservering, restaurering
&
konstexpertis

Att rädda konst för kommande generationer

Konservering & restaurering av modern konst

Konservering & restaurering av klassisk konst

Värdering av konst

Referenser

 

 

VI RESTAURERAR OCH VÄRDERAR KONST FÖR DEN PRIVATA SEKTORN, MUSEER OCH INSTITUTIONER

Vi tillhör världens ledande experter inom undersökning, analys, konservering och restaurering av bildkonst. Vår trettiofem år långa arbetserfarenhet av konservering och restaurering av verk omfattar målningar tillhörande den klassiska tiden, så som Tizian, Rembrandt, Goya och modern konst, som Picasso, Dali’, Magritte med flera.

 

 Våra tjänster 

 

  • Konservering och restaurering av tavlor på duk och pannå
  • Konservering & restaurering av träskulpturer och inventarier
  • Inventering av skador för den privata marknaden och intuitioner.
  • Handering av akuta skador
  • Konstanalys & diagnostik
  • Värdering av konst

 

Lite mer om oss

 

Ateljé Catellani AB grundades 1989 och har sedan dess, med expertkompetens inom konst från 1400- till 1900-talet, arbetat med konservering och restaurering av måleri på duk och pannå. Ateljén ansvarar också för räddningsinsatser gällande konst vid brand och vattenskador i privatbostäder, kyrkor, slott, museer och herrgårdar. Ateljéns verksamhet, med konservering och restaurering av konst, riktar sig både till den privata marknaden och till institutioner i Sverige och utomlands. Kunskap, professionalism och säkerhet i arbetet, samt garanterad konfidentialitet i mötet med kunderna, är aspekter som Ateljé Catellani alltid prioriterar högt. En del av tjänsterna utförs i samarbete med externa forskare och doktorer i material lära.

Besök gärna vår sida för vanliga frågor

Konservering & restaurering Anna Catellani

Invald medlem av NKF & IIC Av Sveriges Handeskamrarna invald besiktning & värderingsman.

Masterexamen i konstvetenskap

Konservator Anna Bronzoni Catellani är utbildad vid Palazzo Spinelli Nicolini, institutet för konservering och restaurering av konst i Florens. Hon har även studerat vid konstakademin i Modena, Italien, samt har erhållit svensk filosofi magisterexamen i konstvetenskap från Uppsala Universitet. Genom åren har Anna Bronzoni Catellani mottagit flera utmärkelser. Hon är erkänd av den italienska Staten för sina stora insatser inom konservering och restaurering av konst och dubbades för det till riddare av ”Cavaliere alla croce della solidaritetá italiana” av Italiens president Carlo Azeglio Ciampi år 2005.

 

”Konsten är gårdagens fotspår och vår väg till morgondagen.”

Läs mer om Anna

Artikel om Atelje Catellani på OCAB

Rättigheter till samtliga bilder och och textmatrial på hemsidan ägs av Ateljè Catellani AB ©