SAMMARBETNING MED FÖRSÄKRINGSBOLAG

Hantering av akuta skador

Genom vårt samarbetsavtal med restvärdesräddning (RVR) är Atelje Catellani på plats där konsten är drabbad av brand- och vattenskador. När skadan väl är framme är vi på plats oavsett tid på dygnet. Vi implementerar de första akuta åtgärderna, nödvändiga för att rädda konst och minimera efterskador, vilka leder till att objektet bibehåller sitt ekonomiska värde. Under åren har vi lyckats rädda otaliga konstverk genom att identifiera problematiken av skadan, och snabbt vidta nödvändiga åtgärder. Att hantera konstverken på rätt sätt och i rätt tid medför att många konstverk kan finnas kvar för kommande generationer. 

Brännskador

lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat. lite text om brännskador och annat.