Akuta Åtgärder

SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSBOLAG

Genom vårt samarbetsavtal med restvärdesräddning (RVR) är Atelje Catellani på plats där konsten är drabbad av brand- och vattenskador.

När skadan väl är framme är vi på plats oavsett tid på dygnet. Vi implementerar de första akuta åtgärderna, nödvändiga för att rädda konst och minimera efterskador, vilka leder till att objektet bibehåller sitt ekonomiska värde.

Under åren har vi lyckats rädda otaliga konstverk genom att identifiera problematiken av skadan, och snabbt vidta nödvändiga åtgärder. Att hantera konstverken på rätt sätt och i rätt tid medför att många konstverk kan finnas kvar för kommande generationer. 

Ateljé Catellani har 35 års erfarenhet av samarbete med försäkringsbolag och arbetar idag med åtta av norden största försäkringsbolag, både i egenskap som konservator och värderingsman.

Ateljé Catellani har högsta kreditvärdighet.